Αναδιαρθρώσεις ακίνητων και νέες υποθήκες (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2022)

November 9, 2022

Κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2022) ο αριθμός πωλήσεων ακινήτων Παγκύπρια ανήλθε στις 15.031, εκ των οποίων οι 886 αφορούσαν αναδιαρθρώσεις δανείων, δηλαδή σε ποσοστό 5,9%. Σε αριθμό, οι περισσότερες αναδιαρθρώσεις καταγράφονται στην Επαρχία Λευκωσίας με ποσοστό 38% του συνόλου. Ακολουθεί η Λεμεσός και η Λάρνακα με 20% (για κάθε μία) και η Πάφος με 18%.

Αναδιαρθρώσεις ακίνητων και νέες υποθήκες 2022Q1-Q3

*Αντρέας Φ. Χριστοφορίδης/ Landbank Real Estate Analytics

Also Read

Permanent Residency in Cyprus

The Immigration Permit, under Regulation 6(2) of the Aliens and Immigration Regulations, allows non-Cypriot, non-EU nationals to enter and stay...

Ανασκόπηση αγοράς: Γραφεία

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021, η κατηγορία των εμπορικών χώρων / καταστημάτων στην κτηματαγορά της Επαρχίας Λευκωσίας, κατέγραψε...

Ανασκόπηση αγοράς: Καταστήματα

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021, η κατηγορία των εμπορικών χώρων / καταστημάτων στην κτηματαγορά της Επαρχίας Λευκωσίας, κατέγραψε...